Prof. Dr. Murat ŞAROĞLU’nun özgeçmişi

Ankarada... 2.3.1971 tarihinde gözlerimi dünyaya açtım. Memur bir ailenin ilk çocuğu olduğum için, ilk ve orta öğretimimi İstanbul,Kastamonu, Rize, Isparta ve Aydın gibi ülkenin farklı şehirlerinde aldım. 1988 yılında Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesine girdim. üçüncü sınıfta cerrahi doktorası yapmayı hedeflemiştim. 4. Sınıfa geldiğimde cerrahi sanatı içerisinde, en hassas ve narin organ olan gözün işleyişi çok ilgimi çekti.

1993 yılında 5. sınıfı iyi dereceyle tamamlayarak, Ankara üniversitesinden mezun oldum. Aynı yılın Kasım ayında İstanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında, cerrahi doktorası eğitimime başladım. 1995 yılının Aralık ayında cerrahi yeterlilik sınavını geçip, 1996 yılının şubat ayında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandım. üniversitenin 4. sınıftan beri gözle ilgili oluşturduğum arşiv ve konuya ilgim artarak sürdü. Bu yüzden doktora tez konumu da göz hastalıkları üzerine aldım. Kornea hastalıkları ve ülserlerinde tedavi seçenekleri üzerine doktora çalışmalarım sürerken, Münih Maximillian üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında 2 ay boyunca Prof. Matis ve Prof. Koestlin ile birlikte çalıştım. Bu süreçte doktora tezimi tamamlayarak, 1999 yılının aralık ayında veteriner cerrahi alanında doktor ünvanını aldım.

Doktora sonrası hem cerrahi, hem de oftalmoloji alanlarında çalışmalarımı sürdürdüm. 2000 yılında tekrar Münih’e giderek 3 ay boyunca sadece göz hastalıkları üzerine çalışarak, Prof Koestlinin de desteğiyle oftalmoloji dağarcığımı geliştirdim. Bu süreçte ‘Türk Çoban Köpeklerinde retinanın normal fusduskobik varyasyonları ve genetik retina hastalıklarının değerlendirilmesi‘ başlıklı projem İstanbul üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklendi. Bu çalışmamla, Ulusal Veteriner Cerrahi Derneği tarafından Bilim Teşfik ödülü ile onurlandırıldım. Bu süreçte veteriner cerrahi çalışmalarım sürerken, göz hastalıkları üzerine olan çalışmalarım ağırlık kazandı. Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde oftalmoloji ile ilgili makalelerimin yanı sıra Amerikan Veteriner Oftalmoloji Derneğinin yayın organı Veteriner Ophthalmoji dergisinde de 2makalem yayınlandı. 2002 yılında Maximillian üniversitesine üçüncü ziyaretimi yaparak çalışmalarımı sürdürdüm.

2005 yılında dil, yayın ve sözlü sınav aşamalarını başarıyla geçerek, Doçent ünvanı kullanmaya hak kazandım. Doçent olduktan sonra, veteriner fakültesinde 3, 4 ve 5. Sınıf öğrencilerine cerrahi ile ilgili çeşitli dersler verdim. Bir çok ulusal kongrede sözlü ve poster tebliğlerin yanı sıra, çağrılı konuşmacı olarak sunumlar yaptım. Veteriner hekim odalarının davetlisi olarak göz hastalıkları ile ilgili çeşitli seminerler verdim. 2005-2010 yılları arasında biri TüBİTAK (retina ile ilgili), diğeri İ.ü. Araştırma Fonu (kataraktın fako ile tedavisi ile ilgili) olmak üzere göz hastalıklarına ilişkin 2 proje yürüttüm. Bu dönemde, hastalarım ile ilgili gözlemlerimi çeşitli makaleler şeklinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınladım. Veteriner Oftalmoloji-kedi köpek göz hastalıkları isimli kitabımı yayınladım. Haziran 2012 de Profesör ünvanını kullanmaya hak kazandım.

Son 20 yıldır, teknolojinin gelişimine paralel biçimde sağlık hizmetleri beşeri ve veteriner hekimlik alanlarında çok ilerlemiştir. Gözün kendine özgü yapısı nedeniyle, beşeri hekimlikte oftalmoloji ilk uzmanlaşılan alanlardan biridir. Bu gerçeklerden yola çıkarak Avrupa ve Amerikada veteriner göz klinikleri ve hastahaneleri kurulmuştur. ülkemizde veteriner hekimlik alanında gerek veteriner fakültelerinde, gerekse özel veteriner klinik, poliklinik ve hastanelerinde çok değerli hizmetler verilmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda çeşitli alanlarda uzmanlık merkezlerinin kurulması ve yaygınlaşmasının gerekliliğine inanmaktayım. Bu bağlamda ülkemizin ilk özel uzmanlık kliniği olan, VETERİNER GöZ MERKEZİNİ kurmanın gururunu ve mutluluğunu taşımaktayım.

 

Profesör  Doktor Murat ŞAROĞLU’nun bazı bilimsel makale ve kongre tebliğleri

Saroglu, M., D. OlgunErdikmen, O. Guzel, D. Aydın,“ Luxatiolentis in dogs: a case report”VeterinarniMedicina, 52(5):213-221, 2007

Saroglu, M., A. EkiciBasogulları,“ Electroretinographic evaluation of photoreceptor cells in Turkish Shepherd Dogs” The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 16(6): 969-976, 2010.

Şaroğlu, M., S.E. Acarve O. Düzgün, “Urethrostomy done using the anastomosis technique of prepuce mucosa to the pelvic urethra in cats with penile urethral obstruction”,VeterinarniMedicina, 48: (8) 229-234, 2003.

Saroglu, M., Y. Devecioglu, K. Altunatmaz, “Fundoscopic Normal Variations of the Retina in Turkish Sheepdogs and Multifocal Retinal Dysplasia: A Comparative Study in Akbash and Kangal Breeds” Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 29: 551-556, 2005.

Şaroğlu, M., R.Yücel ve M. Aktaş,“Granulomatous conjunctivitis in an ostrich”,Veterinary Ophthalmology, 6: (2) 305-308, 2003.

Saroglu, M., K. Altunatmaz, Y. Devecioglu, “ A Case of Anterior İris Cyst in an Akbash Dog”VeterinarniMedicina, 49: (9) 339-341, 2004.

Saroglu, M., M. Aktas, D. Olgun, S.S. Arun, “A LimbalPseudotumour Case in a Cob Pony ” Veterinary Ophthalmology, 8: (2) 135-138, 2005.

Saroglu, M., D. OlgunErdikmen, “Retinal Degeneration due to Enrofloxacin Intoxication in a Cat” Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 32(1):1-4, 2008.

Saroglu, M., Y. Devecioglu, K. Altunatmaz, “Fundoscopic Normal Variations of the Retina in Turkish Sheepdogs and Multifocal Retinal Dysplasia: A Comparative Study in Akbash and Kangal Breeds.Türk-Alman Günleri, sözlü Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 141, 24-25 haziran-Munih , 2004.

Saroglu, M., M.Aktas, D. Olgun ve Arun, S.S. “Palpebra tertia’s cartilage as a greft material in degenerative joint diseases: An experimental study in rabbits”, Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 81-82, 3-4 Ekim-İstanbul, 2002.

Şaroğlu, M. ve A. S.Kaval “Felin corneal necrosis and its surgical treatment using a conjunctival pedicle graft”, Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 140, 24-25 haziran-Munih , 2004.Aksoy ö, E. Gungor, T. Kırmızıbayrak, M. Saroglu,İ. Ozaydın, S. Yayla,“İdentification of normal retina’s variations in Kars Shepherd Dogs via fundoscopic examination”The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 16(6): 969-976, 2010.

Erdikmen D.O.,H. Hasimbegovic, M. Şaroğlu, D. Aydın, A.B. Ekici, A. Gürel, G.Y. öztürk.“ Ocular dermoids in dogs: 21 cases (2005-2010) ”, Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 64, 7-8 Ekim-İstanbul, 2010.

Saroglu, M.,D. O. Erdikmen, ö. Güzel ve A. B. Ekici“ Travmatic kataract and surgical menagement in a Pekin Duck”, Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 73, 7-8 Ekim-İstanbul, 2010.

Güzel ö., M. Şaroğlu, K. Altunatmaz, D. Olgun, “Kedi ve Köpeklerde Korneanın Tembel Erozyonu (Boxer Erozyonu) ve Sağaltım Seçenekleri” Kafkas üniv. Vet. Fak. Derg., 11(2): 151-158, 2005.Şaroğlu, M. ve A. S.Kaval, “Felin kornea nekrozu ve konjunktival pediküllü greft ile operatif sağaltımı”, İ.ü. Vet. Fak.Dergisi, 30: (1) 21-28, 2004.

Şaroğlu, M. ve ö. Aksoy, “Köpeklerde nazolakrimal kanal sistemi hastalıkları”, İ.ü. Vet. Fak.Dergisi, 29: (2) 285-293, 2003.

Şaroğlu, M. “Oküler travmalarda acil girişimler”, Küçük hayvan veteriner hekimliği dergisi, 1: (1) 9-14, 2003.

Şaroğlu M., “Göz Hastalıklarında Kortikosteroidler ve Neomisin Kullanımı”, Vetaş Bülten, 5: 17-18, 1999.Şaroğlu, M. “Lens Luksasyonu ı”, İVHO Dergisi, 1:67-70, 2008.

Şaroğlu, M., A.B. Ekici, “Türk Çoban Köpeklerinde retina fotoreseptör hücrelerinin elektroretinografik olarak değerlendirilmesi” 12. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, sözlü bildiri, Kongre tebliğleri kitapçığı: 1-2, Belek/Antalya, 2010.

Şaroğlu, M., K. Altunatmaz, Y. Devecioğlu, “Türk Çoban Köpeklerinde retinanın fundoskopik normal varyasyonları ve multifokal retinal displazi” 9. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, sözlü bildiri, Kongre tebliğleri kitapçığı: 64-65, Manavgat/Antalya, 2004.

Şaroğlu, M., ve A. S.Kaval,“Felin kornea nekrozu ve konjunktival pediküllü greft ile operatif sağaltımı”, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Sözlü Bildiri, Kongre tebliğleri kitapçığı: 150, Bursa, 2003.

 
| ANA SAYFA || HİZMETLERİMİZ || GÖZE DAİR || HAKKIMIZDA || İLETİŞİM |